Laboratorieprøver på kæledyr

I laboratoriet har vi mulighed for at undersøge forskellige prøver fra dit kæledyr, så vi straks kan iværksætte en behandling.

Vi har apparater til at analysere blodrøver, så vi hurtigt kan få et billede af organernes tilstand på din hund eller kat.
Blodprøver udtager vi i de fleste tilfælde ambulant, men afhængig af dyrets tilstand, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med indlæggelse, så vi kan foretage de nødvendige behandlinger.

Celleprøver

Udtages enten ved at suge lidt indhold ud fra f.eks en knude eller ved at undersøge noget væv, vi har fjernet kirurgisk. Vi kan give svar indenfor et døgn på prøver, der laves i vores eget laboratorium. Såfremt prøven skal undersøges på et eksternt laboratorium, kan svartiden være 7-14 dage.

 

 

Fæcesundersøgelse for parasitter

Ved undersøgelse for indvoldsorm indleveres en prøve så frisk som muligt. Forsøg at opsamle prøven uden tilblanding af jord, græs eller andet fra underlaget. Kattegrus kan være svært at undgå i kattefæces, men lægges f.eks. avis som underlag i kattebakken, kan kattegrus undværes, og man får en afføringsprøve, der er egnet til undersøgelse. Ved mistanke om hjerte- eller lungeorm indleveres 3 prøver taget på 3 på hinanden følgende dage. Her er det især vigtigt, at der ikke kommer for meget jord eller græs med i prøven. Der er svar på prøven et døgn efter indlevering.

Urinkrystaller

Urinprøver

Urinprøver indleveres i så ren en beholder som muligt, gerne skoldet inden. Hvis det ikke er muligt at få en prøve, kan vi        hjælpe, når hunden eller katten kommer til undersøgelse. Katteurin samles nemmest ved at sætte en tom kattebakke, der er rengjort, og holde katten i det rum, hvor bakken er, til den er kommet af med urinen. Urinen kan derefter opsamles og indleveres på klinikken. Svar på urinundersøgelse gives samme dag.

 

 

Undersøgelse for ringorm

Denne undersøgelse foregår ved dyrkning af hår plukket fra området, der er under mistanke for ringormeangreb. Ringorm er en svampeinfektion, hvor væksten af svampesporer giver karakteristiske forandringer i huden. Prøven med formodede svampesporer dyrkes på en speciel agarplade, og et dyrkningssvar foreligger i løbet af 10 dage.

 

 

Skrab for hårsækmider

Skrab foretages som regel i narkose, da det kan medføre smerte for dyret. Her vil vi ofte beholde hunden eller katten i nogle timer, indtil de igen er friske efter narkosen. Svar gives indenfor et døgn.

Hårsækmide

 

Bestemmelse af tidspunkt i løbetid

Her tages et skrab fra skeden for at undersøge, om hunden er klar til parring. Denne undersøgelse foretages under konsultationen, og svar foreligger, inden du forlader klinikken. Ofte kombineres denne celleundersøgelse med en blodprøve, som kan fortælle mere specifikt om ægløsningstidspunktet.

 

 

Mikroflora i ører eller poter

Dyrlægen udtager materiale fra det påvirkede område og lægger det på et objektglas. Derefter farves præparatet med en farveholdig væskeblanding. Efter tørring mikroskoperes præparatet, og i langt de fleste tilfælde er det herudfra muligt at igangsætte en behandling, der kan hjælpe patienten til at blive rask.

 

… Nogle gange kan det være nødvendigt at sende prøver til andre undersøgelser. Her samarbejder vi med større laboratorier både i Danmark og Tyskland.