DSVO er et fagligt selskab for dyrlæger med særlig interesse indenfor fagområdet øjensygdomme hos vore husdyr. På klinikken arbejder vi på at udbrede kendskabet til øjensygdomme, og tager ligeledes aktivt del i selskabets arbejde. Du kan læse mere om DSVO på www.dsvo.dk.

Undersøgelsen omfatter en gennemgang af hundens øjne med en spaltelampe og et indirekte oftalmoskop.

Resultatet attesteres i en såkaldt ECVO attest, som udover at være anerkendt i hele Norden også accepteres i langt de fleste europæiske lande. Undersøgelsen kan laves på både hund og kat


.

I Danmark udføres undersøgelsen af en dyrlæge fra Den Danske Dyrlægeforenings Øjenpanel. Medlemmer af Øjenpanelet har gennemgået et nærmere specificeret uddannelsesforløb, der typisk varer ca. 5 år og har bestået de afsluttende 3 eksamener afholdt af Den Nordiske Øjeneksamenskomite, NEEC under kontrol fra Den Europæiske Organisation for Veterinære Øjenspecialister, ECVO.

Før undersøgelsen

Indledningsvis dryppes hundens øjne med et medikament, der udvider pupillerne maksimalt, således at der bliver større mulighed for at studere alle øjets dele i detaljer. Typisk går der 20-30 minutter fra drypningen af øjnene til undersøgelsen kan gennemføres.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hundens pupiller i 2-3 timer vil være udvidet, og hunden af den grund er ekstra følsom overfor sollys.

Undersøgelsen foregår i et mørklagt lokale med hunden placeret på et undersøgelsesbord og med ejeren eller en hjælper ved siden til at holde.

Sædvanligvis tolererer hundene det skarpe lys fra øjeninstrumenterne meget fint og forholder sig roligt under øjenundersøgelsen, der tager 10-15 minutter.

DKK-stambog

Hvis din hund har DKK-stambog og skal øjenundersøges med ECVO attest, skal du bestille en rekvisition på www.hundeweb.dk og medbringe den til undersøgelsen.